Privacybeleid The Workz

Onderhavig privacybeleid is van toepassing op de diensten van The Workz. The Workz is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van The Workz geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

The Workz respecteert niet alleen de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, maar zij zou u tevens met dit document enig inzicht willen geven in haar beleid omtrent privacy.

Gegevens
Uiteraard gaat The Workz zorgvuldig om met door u aan haar verstrekte persoonsgegevens. Zodra u een e-mailbericht of andere berichten naar The Workz zendt, is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Soms vraagt The Workz u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen servers van The Workz en/of die van een derde daartoe ingeschakelde partij. The Workz zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

De website van The Workz maakt geen gebruik van cookies.

The Workz verzamelt en/of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Intern rust de verplichting om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in onderhavig privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
The Workz biedt iedereen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan The Workz is verstrekt.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met The Workz opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Contact
The Workz controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Indien u vragen heeft over het privacybeleid, kunt u contact met The Workz opnemen:
Get in Touch