Disclaimer www.theworkz.nl

De inhoud van deze website is bedoeld als algemene informatie. The Workz spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. The Workz biedt geen garantie op de aangeboden informatie. The Workz is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden en/of storingen, onderbrekingen of vertragingen van de website.

De inhoud van de website, inclusief deze disclaimer, kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Workz.
De informatie is vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De informatie op de website is niet bedoeld als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier vinden.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites en/of diensten van derden of links naar deze website aanvaardt The Workz nimmer enige aansprakelijkheid. The Workz garandeert niet dat aan haar toegezonden emails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en/of verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet tijdig ontvangen en/of verwerken van emails of andere elektronische berichten.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website liggen bij The Workz.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van The Workz.